siausti

siausti
2 siaũsti, siaũdžia, siaũdė Rtr, , NdŽ 1. intr. ūžti lekiant, dūgzti, zvimbti (apie vabzdžius): Bitys siaũdžia prieš lietų J. O kas te siaũdžia po sodužėlį? Bitutė, bitelė su bitinėliu JD157. Pilni sodeliai bitelių siaudžia NS754. Tai gražiai siaudžia trake bitinėlis, tai gražiai joja broliukų pulkelis LTR(Bgs). Visoki vabalai tik siaũdžia, siaũdžia Ds. 2. intr. ošti, šniokšti, ūžti (apie medžius): Medis, vėjo pučiamas, siaũdžia, t. y. ūžia, šniokščia J. Miškas siaũdžia – bus lietaus Vžns. Oi siaũdžia gražiai miškas, netil kvėpia gardžiai, siaũdžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai A.Baran. Ir saulė jam skaisčiau leidos ir tekėjo, ir žali sodai linksmiau šlamėjo siausdami su vėjeliu V.Krėv. Siaudžia liepa bekertanti, verkia sesė išveždama NS912. Kad vėjelis pūtė, dobilėliai siaũdė, tai ma sunkus pailsėlis baltuos dobilėliuos JD434. | Šampanas siaũdžia 619. Vandenėlis bėga, per akmenis siaudžia, negaliu rašyti tėvutėliui laiško LTR(Ob). 3. intr. čiulbėti, giedoti (apie paukščius): Siaudžia griaudžia paukštuželiai LTR(Skd). Girioj karvelėliai siaudžia burkuoja LMD(Kp). Vieversėlis siausdamas šoka vėju plakdamas, plakdamas A.Strazd.pratisai, gailiai griežti: Naktigonėj už upelio siaudžia gražiai ant ragelio LTR(Kp).tr., intr. dainuoti, giedoti: Ir moterys dėl zabovos siaudė giesmę te prie lovos O. | prk.: Pilvas siaudė kai iš rago O.pratisai sakyti, tarti: Tai kas gi tokius niekus pramanė? – Kas! – visi vienu balsu siaudė Vaižg. 4. intr. skambėti, gausti (apie varpus, vargonus): Vargonus pastatė: dūduoja, siaudžia, piemenis iki ašarų ima… O giesmės! J.Balt. Visi varpai siaudžia LTR(Ktk).sklisti, aidėti gausmui: Ramiai siaũdė jų giesmelės BM55(Žb). Susirinkę keletas suderina balsus ir uždainuoja taip, jogei balsas eina siaũsdamas BM23(Č). Siaudė laukais lydinčiųjų giesmė, suokė pamiškėmis J.Paukš. Užgirstam siaũdžiant varpų skardelį BM410(Kp).liečiantis prie ko, kelti gausmą: Ar ne paukščių sparnai int varpus vario siaudžia? V.Piet. 5. intr. būti apimtam pratisų garsų aidėjimo, skambėjimo, gaudesio: Kas do dainavimas, net laukai siaũdžia! Šmn. Klernetas, armonika, būdavo, tai taip grodavo, kad net siaũdžia! Pnm. Rėkia, kalbasija, kad net siaũdžia Skp. Skamba namas, siaudžia gryčia kaip vargonai po bažnyčią LTR(Kp). O taip smarkiai merga audžia, net seklyčia siaudžia LTR(Pnd). Juoku, klegesiu siaudžia visas kvartalas Vaižg. Skamba siaudžia žali pagiriai, – atsikėlei, žemele V.Myk-Put. 6. intr. liūdėti, nerimti: Kogi verki, Onytėle, kogi siaudi tu, sesele? LTR(Sv). Širdelė siaudžia, širdelė griaudžia par visą rudenėlį LTR(Ut). Siaudžia griaudžia širdis mano, baigias jaunos dienelės LTR(Kp). 7. tr. supti: Siaudu J1. \ siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • šiaušti — šiáušti vksm. Šiáušti pláukus, šeriùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — siaũsti 1 vksm. Siaũčia skãrą ant pečių̃, nuo pečių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — siaũsti 2 vksm. Kur̃ ti̇̀k klausai̇̃, vi̇̀s liñksma: šlãma, ū̃žia, siaũdžia! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siausti — 1 siaũsti, siaũčia (siaũsti), siaũtė Š, Rtr; L 1. tr. R, Sut, K dengti, gaubti, supti kuo: Vaiką kuo siaũčia, kad šilčiau būtų J.Jabl. Aš siautu (siaučiu) su sermėga, su kelnėmis J. Ulonėli mano, siausk mane po ploščiumi JV919. Su tarnais,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaušti — šiaušti, ia, ė Š, Rtr, DŽ, NdŽ 1. tr. R, MŽ, N, KBII149, I, LL53, KŽ statyti, kelti aukštyn, daryti pasistojusius, papurusius (plaukus, plunksnas): Višta, šiaušdama plunksnas ir kėsdama sparnus, taisėsi pintinėje rš. Vadinamoji žąsies oda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiauštinis — šiaušti̇̀nis, šiaušti̇̀nė bdv. Šiaušti̇̀niai audiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiauštinė — šiaušti̇̀nis, šiaušti̇̀nė bdv. Šiaušti̇̀niai audiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šiauštinis — šiauštìnis, ė adj. (2) gaminamas šiaušiant: Skirtingai nuo pūkinių audinių, šiauštìnių audinių pūko sluoksnis sudaromas, ištraukiant plaukelius iš siūlų LTEX583. Šiauštinio audinio patvarumas daugiausia priklauso nuo pūko patvarumo sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siautimas — siautìmas sm. (2) Rtr, Š, DŽ 1. N, K, NdŽ → 1 siausti 1. 2. Krtn → 1 siausti 3: Kai siautìmas buvo, tai jį paėmė Srd. 3. Ds, Kal → 1 siausti 5: Bjauriai įkyrus tas grūdų siautìmas K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”